ззовні

присл. (із зовнішнього боку), знадвору

Словник синонімів української мови. 2014.

Look at other dictionaries:

  • ззовні — іззо/вні, присл. З зовнішнього боку. || З боку кого , чого небудь стороннього …   Український тлумачний словник

  • ззовні — [з:о/ўн і] присл …   Орфоепічний словник української мови

  • ззовні — прислівник незмінювана словникова одиниця …   Орфографічний словник української мови

  • Франция в XX веке — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей …   Википедия

  • автоматизм — у, ч. Механічність, мимовільність дій, рухів. •• Амбулато/рний автомати/зм затьмарення свідомості, яке проявляється тривалим мимовільним блуканням з упорядкованою поведінкою, виконанням складних дій і наступною амнезією. Психі/чний автомати/зм… …   Український тлумачний словник

  • гетерномний — а, е. Який відбувається, контролюється або керується ззовні; прот. автономний …   Український тлумачний словник

  • дивертикул — у, ч. Природжене або набуте мішкоподібне випинання стінки порожнистого або трубчастого органа в людини (стравоходу, кишечника, сечового міхура). •• Тракці/йний диверти/кул дивертикул, який виник внаслідок розтягнення стінок порожнистого органа… …   Український тлумачний словник

  • збоку — присл. 1) З бокової сторони. || з прийм. від (од). У боковій стороні щодо чого небудь. 2) На віддалі, здаля. || Ззовні. || Не на першому плані. 3) У становищі або під кутом зору непричетного до чогось, безстороннього. 4) у знач. прийм. з род. в.… …   Український тлумачний словник

  • знадвору — рідко ізнадво/ру, присл., розм. З зовнішнього боку приміщення; ззовні. || З двору, з подвір я …   Український тлумачний словник

  • зсередини — рідко ізсере/дини. 1) присл. З внутрішньої частини чого небудь; прот. ззовні, зокола. || З внутрішнього боку чого небудь. || У межах, у внутрішній частині чого небудь; усередині. 2) у знач. прийм., в род. в. Указує на рух або напрям дії кого ,… …   Український тлумачний словник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.